Kompetansekurs

Kunstmagi – hvordan kan du som voksen bruke kunst med barna ?

 

Praktisk workshop og foredrag på Sjøholmen og i din barnehage, skole eller med barna

 
Hvordan kan du som voksen bruke kunsten i barnehagen, skolen eller i ditt møte med barn for å nå inn til barne-hjertet?  kunsthistoriker, barnekunstformidler og  forfatter bak boken  Kunstmagi,  Mette Dybwad Torstenen, holde et  foredrag og workshop nettopp for å hjelpe  dere med dette. For henne er  kunsten et av barnas  viktigste språk, og  et verktøy til å nå inn til  barnehjertet. Hun har  tips til hvordan bruke  kunsten i møte med barna  for å utvikle sin  identitet, uttrykke følelser  og hvordan barna har  det og ser på verden –  og kunstens oppgaver som en  inngangsportal til  en god samtale.  Kunsten   handler om mestring,  kreativitet, et sted å fortelle en historie, et   fristed og en arena der  voksne og barn kan møtes uten prestasjon. Og   ikke minst en måte på å  finne sin løsning, styrke selvfølelsen og  stole  på sin stemme. Kurset  vil inneholde flere praktiske tips og  tanker  rundt barnekunst og  barnekunstformdling.
Høsten 2016 ga kunsthistoriker Mette Dybwad Torstensen og kunstneren Bjørg Thorhallsdottir ut med boken Kunstmagi – en kunstbok for barn og unge.    Boken er også et ledd i oppbygningen av et   barnekunstformidling-univers  som åpner på Sjøholmen i Sandvika april   2017; en 1500 kvm villa fra  1890 som rommer kulturtilbud for barn fra   kjeller til loft. https://vimeo.com/207502539 På    dette foredraget vil du få lære om vår visjon omkring barn &   kunst, prøve noen oppgaver selv og få en del konkrete  tips som kan   hjelpe deg å komme i samtale med barnet og kanskje  avdekke om det er   noe som ikke er bra. Kunst er ofte et språk som er  lettere  tilgjengelig  for barnet enn ordene.  Vi    gir deg tips til samtaler og samarbeidsoppgaver, enkle workshop og    morsom kunstoppvarming. Følges boken slavisk, vil den også gi barna en    innføring i en 4000 år kunsthistorie og samtidig dekke det meste av    rammeplanen/pensum for småskoletrinnet. Alle oppgavene er utført i    barnehage 3-5 år og 3. & 4. klasse. Målet   for  Kunstmagi-boken er at barna skal få en forståelse for det   mangfoldet  kunst faktisk er, og tanken om at resultatet ikke må være   perfekt, å  jobbe med høyre hjernehalvdel, og at innen kunst er det din   løsning som  er den riktige, ikke naboens eller den i boka. Man   etterlyser stadig  innovative og kreative barn, dette er et svar på   dette ønsket. Og det er  debatter omkring de kreative fagene og mangel   på opplæring.
Vi vil  bidra her. Vi ønsker også at barna skal kunne si   noe om hvordan de har  det ved hjelp av kunsten som språk. Ikke minst   heier vi på egenart, og  det å finne sitt eget uttrykk og identitet. https://vimeo.com/189133118
Vi kommer til å ha kunstmagi på Sjøholmen via workshop, månedens oppgaver og foredrag av Mette Dybwad Torstensen
Mette kan også bookes ut på eksterne oppdrag.
Kontakt: Mette Dybwad Torstensen / 90119007 / mette@sjoholmen.com