Hjertefred i et hjerterom

 

Hjertefred i et hjerterom – Et sted for deg som har mistet noen, og familien din.

Er et møtested for familier som opplever at de har et familiemedlem for lite – det være seg på grunn av

dødsfall, ufrivillig separasjon, eller andre årsaker – som gjør at de som sitter igjen opplever sorg og

savn. Reflektere ro, trygghet, støtte i sorgarbeid som kommer etter den første sorgbearbeidelsen er

gjort. Vi ønsker å være et tilskudd og påfyll til foreldre og barn – som er veldig viktige for hverandre når

familien er blitt mindre.

På Sjøholmen skal det være et sted der man kan utveksle erfaringer, få påfyll fra andre, oppleve sosial

støtte fra mennesker i samme situasjon – men også gi påfyll fra fagpersoner som jobber med relaterte

temaer i sitt daglige arbeid. Barn skal få jobbe med kunstuttrykk, for å bearbeide sine opplevelser av

tap av nær omsorgsperson.

Sjøholmen skal ikke være et sørgelig sted å være – på tross av at temaet som bringer menneskene

sammen er sorg og savn. Vi vil bruke musikk, lun humor og la alle følelser være lov i møte med dette –

som er en del av manges liv.

Vi ønsker å starte opp hjerterom en gang i måneden fra februar 2019. Ulike tema og med

foredragsholdere innimellom. Mulighet for å kjøpe seg mat på sult før møte. Vi vil ha møte inne på

cafeen sult etter stengetid. Gratis å komme inn. Påmelding før hvert treff så vi vet hvor mange som

kommer og alder.

Hjerterom onsdager, en gang i måneden. Sjøholmen er åpent fra 11 på dagen. Våre møter begynner

1730. Det vil da være mulighet å kjøpe mat på sult frem til 1700 og spise middag før møtet begynner.

Første treff dato og tider for Hjerterom på Sjøholmen vil være:

6 februar 2019 klokken 1730 – 1900

Påmelding. Send mail til Kristine@sjoholmen.com