Barnekunstgalleri

Flere ganger i året vil vi invitere barn og unge til å sende inn bidrag til en utstilling under et bestemt tema. Vårt barnekunstgalleri holder til i Sjøholmens gamle hall, med de originale «kasette-panelet». Hvert verk som sendes inn må derfor begrense seg i format,men ikke i uttrykk. Vi håper Sjøholmen kan gi de besøkende en innføring i barns tanker og observasjoner.

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at alle barn har rett til å bli hørt. Men hvordan skal man egentlig klare det? Barn kan ikke alltid rope høyt, behersker ikke de voksnes språk og retorikk og de har ikke alltid et mottakerapparat som snapper opp deres mening. Så hvilket språk kan man benytte for at barna skal bli hørt? Et språk som ligger barnehjertet nærmest og et språk barn er fortrolig med? Og et språk også de voksne kan tolke på en nokså intuitiv måte? Kunsten.
Kunsten har ikke sensur som ordene. Kunsten går direkte fra barnas følelser. Selv en sort rabletegning kan si like mye som en detaljert tegning av figurer som ikke har det bra. Mens samtidskunsten støttes av et avansert samtidskunstspråk og forankres i et dusinvis kjente teoretikere og referanser, spiller barnekunsten på en ting: seg selv og barnets opplevelse av verden og seg selv.

Første utstilling på Sjøholmen barnekunsthus heter HJEM og vil være klar til åpningsdagen.
Barnekunstutstillingen HJEM er i samarbeid med barn fra ULOBA, Autismeforeningen, mottak i Asker & Bærum og Up/downs foreningen henger i hallen på Sjøholmen

 

Utstilling nr to på sjøholmen heter Hjertefred:

Hjertefred 2018 – bilder malt av barn som har mistet noen
For 12 år siden mistet Bjørg Thorhallsdottir mannen sin, og sønnen Tollie mistet pappaen sin. En dag glapp Tollie en ballong – som forsvant opp i himmelen. “Den kan pappen
min få”, sa den lille gutten. Bjørg fikk da en idé: Å lage en arena der man kan minnes de man har mistet – på tvers av kulturer og religioner. Slik ble Hjertefred født.
Året etter møttes 500 mennesker på årets første Hjertefredkonsert ute i Asker. De ble møtt av engler som ga
dem Himmelbrev i vakre fyrstikkesker. Brevene ble samlet inn av englene og brent – og sendt til dem man savnet. I dag
møttes mange tusen mennesker over hele landet under Hjertefred på Alle Helgenes dag. Alt er basert på frivillighet, både fra artistene og hjelperne. Årets Hjertefred arrangeres for
første gang på Sjøholmen 4/11 klokken 18-19. Vi ønsker i forkant å fokusere på barns sorg over å ha mistet noen. Sorgen er annerledes for barn. Derfor har vi arrangert,
Hjertefred mal et bilde til en du har mistet, hvor barn kan få male et bilde og ha sin egen utstilling og vise sin kjærlighet via
kunsten og ut til alle. Barna som har malt denne utstillingen har alle noe felles: De har en engel i himmelen. Disse bildene er deres budskap til dem. Vi er svært takknemlig for å kunne lage
dette rommet for alle barna, å snakke om døden og ikke minst minnes med varme de som er borte.

 

Utstilling nr 3 på Sjøholmen heter hvem vil du ha med deg i båten din