Våre kunstnere

2.etasje på Sjøholmen er leid ut til kunstnere.