Anette Haukaa

Anette Haukaa var ferdig utdannet siviløkonom i 1999 og har jobbet med kommunikasjon og markedsføring i mange år. Helt fra barnsben av har hun hatt en skapertrang og behov for å uttrykke seg visuelt. I 2012 begynte hun på kvelds skole ved. Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum. Gjennom studiene har hun fått en tverrfaglig innføring i forskjellige teknikker innen skulptur, maleri, collage og foto og deltatt på en rekke workshops og utstillinger.  Arbeidene er ofte inspirert av relasjoner mennesker imellom og den opplevelsen av at de aldri står stille. – De er på en stadig vandring, noen ganger tydelige og sterke, andre ganger sårbare, tvilende eller rett og slett avvisende. Det er opplevelsen i dette landskapet hun ønsker å fremstille.
Anette  jobber og selger sin kunst gjennom sitt atelier på Sjøholmen.