Camilla Coucheron

Camilla Coucheron er født i 1974 i Bærum og er maler og grafiker. Hun har vært elev av Odd Nerdrum, og studert figurativ kunst ved Akademi Firenze i Italia, samt hovedfag fra Statens Kunst- og Håndverkskole. Camilla er dessuten en av landets fremste Jivamukti-yoga-lærere med praksis fra begynnelsen av 1990-tallet. Hennes drømmeaktige billed-verden henter elementer fra yogaen og Østens religioner, ispedd norsk natur, flora, alver, nakne klassisk tegnete kvinner og egen-klonede dyr – en fortelling som oppstår underveis mens hun jobber.