Elisabeth Helvin


Elisabeth Helvin har flyttet inn i det lille rommet som var lekerom for barna i Mustad familien.
Elisabeth er utdannet pedagog og arbeidet i rusomsorg og barnevern fram til 2001. Da gikk reisen til Sør Afrika for å gå i lære hos keramiker Naomi Prinsloo. Etter endt læretid har hun drevet verksted i Oslo. Arbeidene hennes er laget i steingods, porselen og tre. Elisabeth er fasinert og inspirert av menneskets uutgrunnelige kompleksitet og hvordan det kommer til uttrykk i relasjoner og i livet generelt. De store eksistensielle spørsmålene får stor plass i hennes arbeider og motiverer henne i den kreative prosessen. Hun ønsker at arbeidene skal vekke undring hos den som ser. Gjennom å utforske forholdet sårbarhet-styrke, lys-mørke, innenfor-utenfor, stor-liten, fantasi-virkelighet, det synlige-det usynlige og å gå dypere i den gjensidige avhengigheten og samtidigheten i disse.

Følg Elisabeth på Facebook og på Instagram

Film fra ateliet til Elisabeth:

Elisabeth Helvin

Sjøholmen tv: Keramiker og grafiker Elisabeth Helvin, kjent for sine bokseengler og små kloder i keramikk.

Publisert av Sjøholmen Onsdag 19. desember 2018